Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Veřejné finance města Kaznějov

 

Ceník pro prodej dřeva

lesní samosběr     120,- Kč/m3 (vždy po domluvě s lesním hospodářem p. Šimlem, tel. č 602121592) us. rady č. 704 ze dne 31.5.2017

ostatní dřevo        600,- Kč/m3 (prořezávky a kácení v intravilánu obce) - us. rady č. 387 ze dne 9.3.2016

 

ROK 2019

schválené rozpočtové opatření č. 4

schválené rozpočtové opatření č. 3

schválené rozpočtové opatření č. 2

schválené rozpočtové opatření č. 1

návrh rozpočtu z.s. Severní Plzeňsko na rok 2019

schválený rozpočet sociálního fondu na rok 2019

schválený Střednědobý výhled rozpočtu města Kaznějov na období 2020-2022

schválený rozpočet města Kaznějov na rok 2019

schválený rozpočet MŠ Kaznějov na rok 2019

schválený rozpočet Základní školy Kaznějov na rok 2019

návrh rozpočtu ZŠ Kaznějov na rok 2019

návrh rozpočtu MŠ sídl. Kaznějov na rok 2019

Středněrdobý výhled rozpočtu MŠ sídl. na období 2020-2021

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Kaznějov na období 2020-2021

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Kaznějov na období 2020-2022

návrh rozpočtu na rok 2019

návrh rozpočtu sociálního fondu

 

 

 

ROK 2018

schválený závěrečný účet za rok 2018

návrh závěrečného účtu za rok 2018

rozvaha k 31.12.2018

výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018

příloha k účetní závěrce

výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu v roce 2018

přehled o plnění rozpočtu zájmového sdružení Severní Plzeňsko v roce 2018

rozpočtové provizorium na rok 2019

rozpočtové opatření č. 4

schválené rozpočtové opattření č. 3

schválený závěrečný účet za rok 2017

výkaz Fin 2-12 - příloha č. 1 k závěrečnému účtu za rok 2017

schválené rozpočtové opatření č. 2

rozpočtové opatření č. 1

závěrečný účet za rok 2017

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017

Severní Plzeňsko - rozpočet na rok 2018

návrh rozpočtu na rok 2018

schválený rozpočet na rok 2018

schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2021

schválené rozpočtové opatřední č. 1 Základní škola

schválené rozpočtové opatření č. 1 Mateřská škola sídl.

přehled o příjmech a výdajích rozpočtu k 31.12.2017

 

 

 

 

Rok 2017

výkaz Fin 2-12 - příloha č. 1 k závěrečnému účtu za rok 2017

Plnění příjmů a výdajů rozpočtu Severní Plzeňsko z.s. za rok 2017

Rozvaha města Kaznějov k 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty města Kaznějov k 31.12.2017

Příloha k účetní závěrce města Kaznějov sestavené k 31.12.2017

schválené rozpočtové opatření č. 5/2017

Schválené rozpočtové provizorium města na rok 2018

Schválený rozpočtový výhled MŠ sídl. na období 2019 - 2020

Schválený rozpočet MŠ sídl. na rok 2018

Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Kaznějov na obdbí 2019 - 2020

Schválený rozpočet ZŠ Kaznějov na rok 2018

rozpočtové opatření č. 4

Návrh rozpočtu Mateřské školy Kaznějov sídliště na rok 2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Kaznějov sídliště na období 2019 - 2021

rozpočtové opatření č. 3

plnění rozpočtu z.s. Severní Plzeňsko v roce 2016

rozpočet z.s. Severní Plzeňsko na rok 2017

schválený Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2016

schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2020

rozpočtové opatření č. 2

Střednědobý výhled rozpočtu města Kaznějov na období 2018-2020

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2016

závěrečný účet DSO I/27 za rok 2016

veřejnoprávní smlouva FK Bohemia Kaznějov

rozpočtové opatření č. 1/2017

schválený rozpočet na rok 2017 - Základní škola Kaznějov

schválený rozpočet na rok 2017 - Mateřská škola Kaznějov

schválený rozpočet na rok 2017 - Mateřská škola Kaznějov sídliště

schválený rozpočet na rok 2017

návrh rozpočtu na rok 2017

 

Rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kaznějov za rok 2016

rozvaha 2016

výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016

příloha k účetní závěrce

výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2016

návrh rozpočtu DSO I/27 na rok 2017

rozpočtový výhled na rok 2017 - 2019

komentář k rozpočtovému výhledu do roku 2019

schválený rozpočet na rok 2016

návrh rozpočtu na rok 2016

 

Rok 2015

výkaz zisku a ztráty za rok 2015

rozvaha 2015

příloha k účetní závěrce 2015

Schválený rozpočet na rok 2015   

výkaz Fin 2-12

přehled o příjmech a výdajích k 31.12.2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v roce 2015

závěrečný účet za rok 2015

 

 

Rok 2014
Datum poslední aktualizace údajů na internetu

Rozvaha k 31.12.2014

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014

 

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014

Schválený rozpočet na rok 2014

18.5.2014 13:15

Návrh rozpočtu na rok 2014 18.5.2014 13:15
Rok 2013
Datum poslední aktualizace údajů na internetu

Závěrečný účet za rok 2013

Příloha k účetní závěrce za rok 2013

Rozvaha k 31.12.2013

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013

Schválený rozpočet na rok 2013

10.6.2014

3.3.2014 14:50

3.3.2014 14:50

3.3.2014  14:50

12.3.2013 19:30

Návrh rozpočtu na rok 2013 18.2.2013 20:00
Rok 2012
Datum poslední aktualizace údajů na internetu
Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2012 10.7.2013 15:30
Výkaz o plnění rozpočtu v roce 2012 1.2.2013 12:11
Výkaz zisku a ztráty 2012 18.2.2013 20:00
Rozvaha k uzávěrce 2012 18.2.2013 20:00
Příloha k uzávěrce 2012 18.2.2013 20:00
Čerpání rozpočtu 2012 20.2.2013 20:45
Schválený rozpočet na rok 2012 1.3.2012 13:00
Návrh rozpočtu na rok 2012 7.2.2012 20:45
Rok 2011
Datum poslední aktualizace údajů na internetu
Přehled o čerpání rozpočtu v roce 2011 22.2.2012 07:50
Schválený rozpočet na rok 2011 1.2.2011 08:09:11
Návrh rozpočtu na rok 2011 19.1.2011 16:11:19
Rok 2010
Datum poslední aktualizace údajů na internetu
Schválený rozpočet na rok 2010 5.3.2010 13:42:58
Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2010 20.1.2011 11:35:05
Rok 2007
Datum poslední aktualizace údajů na internetu
Návrh rozpočtu 25.01.2007 21:05:33
Rok 2006
Datum poslední aktualizace údajů na internetu
Výsledky hospodaření k 31.12.2006 25.01.2007 21:06:23
Návrh rozpočtu 20.01.2006 10:58:33
Návrh rozpočtu – komentář 20.01.2006 10:55:12
Návrh investičních akcí pro rok 2006 20.01.2006 11:31:06
Rok 2005
Datum poslední aktualizace údajů na internetu
Uzávěrka 20.01.2006 10:53:17
Uzávěrka – komentář 20.01.2006 10:59:44
Návrh rozpočtu – příjmy 03.03.2005 20:48:05
Návrh rozpočtu – výdaje 03.03.2005 20:48:06
Návrh rozpočtu – komentář 03.03.2005 20:48:03
Rok 2004
Datum poslední aktualizace údajů na internetu
Uzávěrka – příjmy 03.03.2005 21:17:14
Uzávěrka – výdaje 03.03.2005 21:17:15
Rozpočet 17.02.2003 15:47:46
Rok 2003
Datum poslední aktualizace údajů na internetu
Hospodářské výsledky 16.03.2004 19:39:59
Rozpočet 17.02.2003 15:47:46
Komentář k rozpočtu 25.02.2003 08:27:30
Rok 2002
Datum poslední aktualizace údajů na internetu
Hospodářské výsledky 17.02.2003 15:45:46
Komentář k výslekům 18.02.2003 19:30:22
Rok 2001
Datum poslední aktualizace údajů na internetu
Rozpočet 02.02.2001 10:58:10
Komentář k rozpočtu 02.02.2001 10:42:42
Rok 2000
Datum poslední aktualizace údajů na internetu
Výsledky hospodaření 01.02.2001 13:18:52
Rozpočet 01.02.2001 13:24:09